KLASSRUM

med eller utan teknik

Flexibla klassrum

Alltid med beaktan på elevens välmående och lärarens arbetsmiljö gällande akustik, form och miljö.

SKOLMILJÖ

Inredning till skolan - Vi levererar allt från möbler, projektorer, ljud och bild.Inredning till skolan - Vi levererar allt från möbler, projektorer, ljud och bild.
KLASSRUM - Skolmiljö
Klassrummet är en miljö med många olika aktiviteter. Inredningen gör mycket för inlärningsprocessen, och allt ifrån ljus, ljud, material, och flexibilitet spelar stor roll. Med rätt inredning blir klassrummet en trygg och inspirerande miljö.

klassrummet är en miljö med många olika aktiviteter.

Inredningen gör mycket för inlärningsprocessen, och allt ifrån ljus, ljud, material, och flexibilitet spelar stor roll. Med rätt inredning blir klassrummet en trygg och inspirerande miljö som uppmanar till kreativitet och koncentration – en trivsam arbetsplats för både elever och lärare. Vi levererar allt från möbler, projektorer, ljud och bild.