Sharp

Sharp är ett världsledande fabrikat med innovativ teknik som arbetar i ett starkt återförsäljarnätverk i hela Norden. Centralt finns ett starkt nätverk med mycket hög kompetens som blir vår resurs i utveckling av våra kunder – i enskilda företag eller stora organisationer.

Dokumentsystem handlar till största del om att skapa lösningar som bygger på dokumentstrukturer och hur vi tillsammans med våra kunder kan utveckla dessa områden. Det kan handla om fakturascanningssystem eller andra mjukvarubaserade lösningar där allt skapas och förpackas efter era behov.

Vi kan också hjälpa till med att optimera och kostandseffektivisera printermiljöer. Många gånger kan vi hitta besparingar på nivåer kring 25% och ibland högre.

Sharp är också världsledande inom LCD-teknik. Sharp bedriver både utveckling och har egen produktion – där är man världsledande. Det gör att vi också med stor fördel kan hjälpa till med att skapa konferensmiljöer samt andra informationssystem med skärmar i olika format.

Sammanfattningsvis kan vi skapa en helhetslöning för konferensrummet eller med informationsskärmar i entrémiljöer.

Läs mer på www.sharp.se