EFG Workzone

Vi arbetar i denna rikstäckande inredningskedja med EFG i huvudsak, men också med ett stort urval av andra marknadsledande leverantörer av inredningslösningar. Detta skapar trygghet för dig som kund eftersom vi har ytterligare resurser genom denna kedja, med allt ifrån storkundsavdelning till arkitekter med mera.

Arbetsstolar är ett viktigt område där vi har ett mycket stort utbud med lokal kunskap. Vi låter dig prova aktuella modeller för att finna din ergonomiskt rätt utformade arbetsstol.

Helhetssyn och helhetsgrepp är nyckelord när det gäller att lyckas med ett inredningsuppdrag. Kompetenser inom arkitektur, ergonomi, logistik, upphandling, montering och inte minst finansiering är därför självklara ingredienser i ett inredningsuppdrag projektlett av oss. Kunskaper och resurser som vi själva och med kedjans samlade krafter besitter.

Oavsett storlek på ditt kontor, krävs det att någon ägnar tid och tankar åt hur det ska se ut och hur det ska fungera bäst. Någon som har kunskap och erfarenhet att se helheten med nya ögon.

Från tom lokal till färdigt kontor till fröjd för både öga och funktion. Det är just det vi på Kontor & Miljö – Workzone kan.

Läs mer på www.workzone.se